Бош бухгалтер (фойдадан солиқ ва ҚҚС тўловчи корхонаники)
2 тоифа
Қўшилган қиймат ва унга солинадиган солиқ Тест +3 балл.
Солиқ тўловчилар ва ҚҚС бўйича солиқ солиш объекти Тест +3 балл.
Мулк ҳуқуқининг ўтиши билан боғлиқ операциялар бўйича ҚҚС солинадиган оборотлар Тест +3 балл.
Мулк ҳуқуқининг ўтиши билан боғлиқ бўлмаган операциялар бўйича ҚҚС солинадиган оборотлар Тест +3 балл.
ҚҚС солинадиган оборотларни юзага келишига олиб келмайдиган операциялар Тест +3 балл.
Товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилиш жойи. 1-қисм Тест +3 балл.
Товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилиш жойи. 2-қисм Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича мажбурият юзага келиш санаси Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича солиқ солинадиган база. 1-қисм Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича солиқ солинадиган база. 2-қисм Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича солиқ солинадиган базага тузатиш киритиш Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича имтиёзлар Тест +3 балл.
ҚҚСни ҳисобга (зачётга) олиш Тест +3 балл.
Ҳисобга (зачётга) олинмайдиган ҚҚС Тест +3 балл.
Ҳисобга (зачётга) олинадиган солиқ суммаларига тузатиш киритиш Тест +3 балл.
Ҳисобварақ-фактура Тест +3 балл.
Қўшилган қиймат солиғини ҳисоблаб чиқариш ва у бўйича ҳисобот топшириш тартиби Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича бюджет билан ўзаро муносабатлар Тест +3 балл.

Еще специализации:
Бухгалтер-кассир
Бухгалтер по расчетным счетам
Бухгалтер по ОС и НМА
Бухгалтер материальный


Бухгалтер производственный

Бухгалтер по заработной плате и расчетам с персоналом
Бухгалтер по взаиморасчетам


Главный бухгалтер (предприятия – плательщика налога с оборота)
Главный бухгалтер (предприятия –плательщика налога на прибыль и НДС)
Налог на прибыль