Бош бухгалтер (фойдадан солиқ ва ҚҚС тўловчи корхонаники)
1 тоифа
Солиқ солишнинг соддалаштирилган тартиби Тест +3 балл.
&ITEM.name;
Ягона солиқ тўловчилари Тест +3 балл.
ЯСТ учун алоҳида-алоҳида ҳисоб юритиш Тест +3 балл.
ЯСТ бўйича солиқ солиш объекти: умумий қоидалар Тест +3 балл.
Ягона солиқ тўловида реализация қилишдан тушумни аниқлашнинг алоҳида тартиби Тест +3 балл.
Бошқа даромадлар. Мол-мулкнинг чиқиб кетишидан ва уни ижарага беришдан даромадлар Тест +3 балл.
Бошқа даромадлар. Текин олинган мол-мулк, мулкий ҳуқуқлар, ишлар, хизматлар Тест +3 балл.
Ҳисобот йилида аниқланган ўтган йилларнинг даромадлари Тест +3 балл.
Бошқа даромадлар. Мажбуриятларни ҳисобдан чиқариш ва қарзларни ўтказишдан даромадлар Тест +3 балл.
Ижобий курс фарқи Тест +3 балл.
Яна баъзи бир бошқа даромадлар Тест +3 балл.
Солиқ солиш объекти юзага келишига олиб келмайдиган операциялар Тест +3 балл.
ЯСТ бўйича солиқ солинадиган база Тест +3 балл.
Ягона солиқ тўловида ялпи тушумга тузатиш киритиш Тест +3 балл.
ЯСТ бўйича имтиёзлар Тест +3 балл.
Айланмадан олинадиган солиқни ҳисоблаб чиқариш, тўлаш ва ҳисоб-китоб тақдим этиш тартиби Тест +3 балл.
ЯСТ тўлаш ва у бўйича ҳисоб-китобларни тақдим этиш тартиби Тест +3 балл.
Қўшилган қиймат солиғини ихтиётий асосда тўлаш Тест +3 балл.
ЯСТ тўловчи корхоналарнинг умумбелгиланган солиқлар тўлашга ўтиши Тест +3 балл.
Соддалаштирилган тартибда солиқ тўловчилар учун фойда солиғи Тест +3 балл.
Соддалаштирилган тартибда солиқ тўловчилар учун ҚҚС Тест +3 балл.
Солиқ тўловчилари ва солиқ агентлари тўғрисида Тест +3 балл.
Солиқ солиш объекти Тест +3 балл.
Солиқ солинадиган база Тест +3 балл.
Жами даромаднинг таркиби Тест +3 балл.
Товарлар (ишлар, хизматлар) сотишдан даромад Тест +3 балл.
Мол-мулкни чиқиб кетишидан ва уни ижарага беришдан даромад Тест +3 балл.
Мажбуриятларни ҳисобдан чиқариш ва қарзларни ўтказишдан даромадлар Тест +3 балл.
Текин олинган мол-мулк, мулкий ҳуқуқлар, ишлар, хизматлар Тест +3 балл.
Курслар фарқи Тест +3 балл.
Илгари чегириб ташланган харажатларнинг ёки зарарларнинг ўрнини қоплаш тарзидаги даромадлар Тест +3 балл.
Ҳисобот йилида аниқланган аввалги йиллардаги даромадлар Тест +3 балл.
Хизмат кўрсатувчи хўжаликларнинг даромадлари Тест +3 балл.
Бошқа даромадларларнинг яна баъзи бир турлари Тест +3 балл.
Харажатларни аниқлаш Тест +3 балл.
Харажатларни чегириш тартиби Тест +3 балл.
Моддий харажатлар Тест +3 балл.
Меҳнат ҳақи харажатлари Тест +3 балл.
Амортизация харажатлари Тест +3 балл.
Бошқа харажатлар Тест +3 балл.
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган базадан келгусида чегириладиган харажатлари Тест +3 балл.
Чегирилмайдиган харажатлар Тест +3 балл.
Юридик шахслар фойдасига солинган солиқнинг солиқ агенти томонидан тўланиши Тест +3 балл.
Фойда солиғи бўйича имтиёзлар Тест +3 балл.
Фойда солиғини ҳисоблаб чиқарамиз ва тўлаймиз Тест +3 балл.
Қўшилган қиймат ва унга солинадиган солиқ Тест +3 балл.
Солиқ тўловчилар ва ҚҚС бўйича солиқ солиш объекти Тест +3 балл.
Мулк ҳуқуқининг ўтиши билан боғлиқ операциялар бўйича ҚҚС солинадиган оборотлар Тест +3 балл.
Мулк ҳуқуқининг ўтиши билан боғлиқ бўлмаган операциялар бўйича ҚҚС солинадиган оборотлар Тест +3 балл.
ҚҚС солинадиган оборотларни юзага келишига олиб келмайдиган операциялар Тест +3 балл.
Товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилиш жойи. 1-қисм Тест +3 балл.
Товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилиш жойи. 2-қисм Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича мажбурият юзага келиш санаси Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича солиқ солинадиган база. 1-қисм Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича солиқ солинадиган база. 2-қисм Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича солиқ солинадиган базага тузатиш киритиш Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича имтиёзлар Тест +3 балл.
Ноль фоизли ставкада ҚҚС солинадиган оборот Тест +3 балл.
ҚҚСни ҳисобга (зачётга) олиш Тест +3 балл.
Ҳисобга (зачётга) олинмайдиган ҚҚС Тест +3 балл.
Ҳисобга (зачётга) олинадиган солиқ суммаларига тузатиш киритиш Тест +3 балл.
Ҳисобварақ-фактура Тест +3 балл.
Қўшилган қиймат солиғини ҳисоблаб чиқариш ва у бўйича ҳисобот топшириш тартиби Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича бюджет билан ўзаро муносабатлар Тест +3 балл.

Бошқа йўналишлар:
Бухгалтер - кассир
Ҳисоб рақамлар бўйича бухгалтер
Асосий воситалар ва номоддий активлар бўйича бухгалтер
Моддий бухгалтер
Ишлаб чиқариш бухгалтери
Меҳнат ҳақи бухгалтери
Ўзаро ҳисоб-китоблар бухгалтери
Бош бухгалтер (айланмадан солиқ тўловчи корхонаники)
Бош бухгалтер (фойдадан солиқ ва ҚҚС тўловчи корхонаники)