Бош бухгалтер (фойдадан солиқ ва ҚҚС тўловчи корхонаники)
1 тоифа
Солиқ тўловчилари ва солиқ агентлари тўғрисида Тест +3 балл.
Солиқ солиш объекти Тест +3 балл.
Солиқ солинадиган база Тест +3 балл.
Жами даромаднинг таркиби Тест +3 балл.
Товарлар (ишлар, хизматлар) сотишдан даромад Тест +3 балл.
Мол-мулкни чиқиб кетишидан ва уни ижарага беришдан даромад Тест +3 балл.
Мажбуриятларни ҳисобдан чиқариш ва қарзларни ўтказишдан даромадлар Тест +3 балл.
Текин олинган мол-мулк, мулкий ҳуқуқлар, ишлар, хизматлар Тест +3 балл.
Курслар фарқи Тест +3 балл.
Илгари чегириб ташланган харажатларнинг ёки зарарларнинг ўрнини қоплаш тарзидаги даромадлар Тест +3 балл.
Ҳисобот йилида аниқланган аввалги йиллардаги даромадлар Тест +3 балл.
Хизмат кўрсатувчи хўжаликларнинг даромадлари Тест +3 балл.
Бошқа даромадларларнинг яна баъзи бир турлари Тест +3 балл.
Харажатларни аниқлаш Тест +3 балл.
Харажатларни чегириш тартиби Тест +3 балл.
Моддий харажатлар Тест +3 балл.
Меҳнат ҳақи харажатлари Тест +3 балл.
Амортизация харажатлари Тест +3 балл.
Бошқа харажатлар Тест +3 балл.
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган базадан келгусида чегириладиган харажатлари Тест +3 балл.
Чегирилмайдиган харажатлар Тест +3 балл.
Юридик шахслар фойдасига солинган солиқнинг солиқ агенти томонидан тўланиши Тест +3 балл.
Фойда солиғи бўйича имтиёзлар Тест +3 балл.
Фойда солиғини ҳисоблаб чиқарамиз ва тўлаймиз Тест +3 балл.
Қўшилган қиймат ва унга солинадиган солиқ Тест +3 балл.
Солиқ тўловчилар ва ҚҚС бўйича солиқ солиш объекти Тест +3 балл.
Мулк ҳуқуқининг ўтиши билан боғлиқ операциялар бўйича ҚҚС солинадиган оборотлар Тест +3 балл.
Мулк ҳуқуқи ўтиши билан боғлиқ бўлмаган реализация бўйича айланма Тест +3 балл.
Товарлар (хизматлар)нинг бепул асосдаги реализацияси бўйича айланма, шунингдек шартларга риоя қилинган вақтда реализация бўйича айланма сифатида тан олинадиган операциялар Тест +3 балл.
Товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилиш жойи. 1-қисм Тест +3 балл.
Товарларни (ишларни, хизматларни) реализация қилиш жойи. 2-қисм Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича мажбурият юзага келиш санаси Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича солиқ базаси — 1-қисм Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича солиқ базаси — 2-қисм Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича солиқ солинадиган базага тузатиш киритиш Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича имтиёзлар Тест +3 балл.
Нол ставкаси бўйича ҚҚСга тортиладиган айланма Тест +3 балл.
ҚҚСни ҳисобга (зачётга) олиш Тест +3 балл.
Ҳисобга (зачётга) олинмайдиган ҚҚС Тест +3 балл.
Ҳисобга олинадиган солиқ суммаларига тузатиш киритиш Тест +3 балл.
Ҳисобварақ-фактура Тест +3 балл.
ҚҚС бўйича ҳисоботларни ҳисоблаш ва тақдим этиш тартиби Тест +3 балл.
ҚҚСни қоплаб бериш Тест +3 балл.

Бошқа йўналишлар:
Бухгалтер - кассир
Ҳисоб рақамлар бўйича бухгалтер
Асосий воситалар ва номоддий активлар бўйича бухгалтер
Моддий бухгалтер
Ишлаб чиқариш бухгалтери
Меҳнат ҳақи бухгалтери
Ўзаро ҳисоб-китоблар бухгалтери
Бош бухгалтер (айланмадан солиқ тўловчи корхонаники)
Бош бухгалтер (фойдадан солиқ ва ҚҚС тўловчи корхонаники)