на латинице


1 Рўйхатдан ўтинг ва синов тестини топширинг:


на кириллице на латинице


2 Ўқув тестига кириш учун e-mail ни тасдиқланг.
3 Тизим сизга ўқув материалларига ҳаволаларни тақдим этади, уларни ўрганинг.
4 Ихтисосликни ва тоифани танланг, барча тестлардан бехато ўтинг ва электрон сертификатни қўлга киритинг.


на латинице


ҚОИДАЛАР


1 Барча саволларга тўғри жавоб берган бўлсангиз, тестдан ўтган ҳисобланасиз. Ҳар қандай хатода тестдан ўтиш жараёни тўхтатилади ва сиз қайта тестдан ўта бошлайсиз.


2 Уринишлар вақти ва миқдори чекланмаган.


3 Ҳар бир ўтилган тест учун сизга баллар ёзилади. Биринчи, иккинчи ёки учинчи уринишда ўтилган тестлар учун тизим 30, 20 ва 10% қўшади.


4 Тестдан ўтиб бўлгач, ўз натижаларингизни ҳамкасабаларингиз натижалари билан солиштириб кўрсангиз бўлади.

Бухгалтер-кассир

Ҳисоб рақамлар бўйича бухгалтер

Асосий воситалар ва номоддий активлар бўйича бухгалтер

Моддий бухгалтер

Ишлаб чиқариш бухгалтери

Меҳнат ҳақи бухгалтери

Ўзаро ҳисоб-китоблар бухгалтери

Бош бухгалтер (солиқ солишнинг соддалаштирилган тартиби)

Бош бухгалтер (солиқ солишнинг умумбелгиланган тизими)